Loading...
VVE Oplossingen 2018-05-22T14:48:47+00:00

VVE Oplossingen

De Vereniging van Eigenaren is een bijzondere vereniging.
Wij hebben daarvoor dan ook onze bijzondere aandacht. 

Als een gebouw is opgesplitst in woonappartementen, blijven er nog veel kostbare zaken over waarvan alle appartementbewoners mede-eigenaar zijn.
Denk maar aan de entree, het trappenhuis, de liften, het dak, de leidingen, enz.

De Vereniging van Eigenaren ( VVE ), waarvan alle eigenaren volgens de wet automatisch Lid zijn, is verantwoordelijk voor het beheer daarvan.
Zo is de VVE verplicht om het gebouw te verzekeren en daarnaast een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor de vereniging en haar leden. De glasverzekering is ook belangrijk. 

Overige raadzame verzekeringen zijn rechtsbijstand en een collectieve voor het meerwerk van de afzonderlijke appartementsgerechtigden. Denkt u daarbij aan luxe keukens, badkamers, plavuis-en vaste parketvloeren, e.d.

KAAN ASSURANTIEN regelt deze zaken voor de vereniging en tevens het claim-en schadetraject bij ontstane schade.

Nogmaals, een bijzondere vereniging verdient een bijzondere begeleiding in dit soort zaken.